මහින්ද රාජපක්ෂ සහ බැසිල් රාජපක්ෂට පනවා තිබූ

විදේශ ගමන් තහනම

යළි දීර්ඝ කරන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියම කොට තිබේ.

ඒ අනුව අගෝස්තු මස 02 වනදා දක්වා විදේශ ගමන් තහනම දීර්ඝ කොට තිබේ.

අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා ප්‍රමුඛ පංච පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ල හමුවේ ඔවුන්ට එරෙහිව ගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම අද කැඳ වූ අවස්ථාවේදී මෙම නියෝගය සිදුකොට තිබේ.

ආර්ථික අර්බුදයට වගකිව යුතු පුද්ගලයින්ට එරෙහිව විමර්ශනයක් කරන ලෙස රජය වෙත නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා එම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් ගොනු කර තිබුණි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්