වසර කිහිපයකට පෙර පොළොන්නරුව ප්රදේශයේ දී අතුරුදන් වූ මහසෙන් නැමති දළ ඇතා සෝමාවතිය ජාතික වන උද්යානයේ සැරිසරමින් සිටිය දී යළි හමුවී තිබෙනවා.

වසර 7ක් පමණ සිට එම ඇතා අතුරුදහන්ව සිටි අතර, වනජීවී නිලධාරීන් ඇතා සොයා පසුගිය කාලය පුරා විවිධ මෙහෙයුම් දියත් කළා.

නමුත් එම ඇතා සොයා ගැනීමට ඔවුන් අපොහොසත් වුණා.

අවසන්වරට එම දළ ඇතා මින්නේරිය ජාතික වන උද්යානයේ සැරිසරනු දක්නට ලැබුණු බවයි වාර්තා වන්නේ.

කෙසේ වෙතත් අතුරුදන්ව සිටි මහසෙන් දැන් යළිත් දැක ගැනීවට හැකි ලෙස සිටිනවා.

පරිසර හිතකාමී ජනතාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ දිගු දළ යුගලයක් හිමි එම ඇතා ආරක්ෂා කරගැනීමට කඩිනමින් මැදිහත්වන ලෙසයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්