රට තුළ පවතින ඩොලර් හිඟය හේතුවෙන් දින ගණනාවක් කොළඹ වරායේ සිරවී තිබූ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහිත කන්ටේනර් තොගයෙන් කොටසක් මේ වන විට නිදහස් කරගෙන තිබෙනවා. 

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ ඉදිරි දින කිහිපයේදී ඉතිරි කන්ටේනර් ද වරායෙන් නිදහස් කර ගැනීමට හැකිවනු ඇති බවයි. ඒ අනුව මේ වන විට කොළඹ වරායේ සිරවී තිබූ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහිත කන්ටේනර් 300 ක් පමණ වරායෙන් නිදහස් කර ඇති බවයි අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්