කොටගම සමූපකාර සමිතියේ බැංකුව තුළට විත් කළමනාකාරිනියකට සිදුකල පිහි #ඇනුමක් බිබිල හෙවෙල්වල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබේ.

තුවාල ලැබූ කළමනාකාරවරිය මේ වන විට බිබිල රෝහලට ඇතුලත් කර ඇත.

මෙලෙස පිහි ප්‍රහාරයකට ලක්ව ඇත්තේ බිබිල කොටගම සමූපකාර සමිතියට අයත් හෙවෙල්වෙල සමූපකාර ග්‍රාමීය බැංකුවේ කළමනාකාරිනියට යි.

මුහුණ ආවරණය වන පරිදි පැමිණි අයෙකු මෙලෙස පිහි#ඇනුම සිදුකර පලාගොස් ඇත. ඒ අනුව බිබිල පොලීසිය විසින් සැකකරු සොයා මේ වනවිට විමර්ශන ආරම්භ කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්