ඊයේ දිනයේදී මෙරටින් වාර්තාවූ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 672 දෙනෙකු ගෙන් වැඩිම පිරිස කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වූ බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කර සිටිනවා.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් 192 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වැඩිම ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත්තේ පාදුක්ක 36, පොල්ගස්ඕවිට 21ක්, කැස්බෑව 20ක්, මිරිහාන 14ක් ලෙස වාර්තා වී තිබෙනවා.

මේ අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 117 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඉන් වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් වන 29 දෙනෙකු දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී ඇත.

මේ අතර කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද කොවිඩ් ආසාදිතයින් 64 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඉන් ආසාදිතයින් 23 දෙනෙකු දකුණු කළුතරින් සහ 21ක් දෙනෙකු බේරුවල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී ඇත.

මේ ඊයේ දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් වාර්තා වූ දිස්ත්‍රික්ක පිලිබඳ සම්පුර්ණ තොරතුරු පහතින් දැක්වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්