පුද්ගලික බස් රථවලට ඉන්ධන ලබාගැනීම සඳහා’ බැස්ටියන් මාවත බස් නැවතුම්පොළේ ඉන්ධන පිරවුම්හලේ ඉදිකිරීම් අද (15) පෙරවරුවේ අවසන් වෙමින් තිබුණි.

මෙම ඉන්ධන පිරවුම්හලට ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවෙන් සෘජුවම ඩීසල් ලබා දෙන බව පැවසෙන අතර දුම්රිය ඉන්ධන ප්‍රවාහන ටැංකියක් ස්ථාපිත කර ඒ ආසන්නයේ ඉන්ධන පොම්පයක් සවිකර ඇත.

ඉන්ධන අර්බුදය හමුවේ බස් රථවලට ඉන්ධන ලබා දීමේ අරමුණෙන් එම පිරවුම්හල ඉදිකෙරෙන බව පැවසේ.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධනගේ උපදෙස් අනුව මෙම ඉන්ධන පිරවුම්හල ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්