මෙම වසරේ අංක 01 දරණ මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය අද (20) දැනුම් දීමට නියමිතව තිබෙනවා. ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ පවත්වා ගෙන යනවාද, නැතහොත් සංශෝධනයක් සිදුකරනවා ද යන මුදල් මණ්ඩල තීරණය මෙහිදී දැනුම් දීමට නියමිතව ඇත.

2021 නොවැම්බර් 24 දින රැස් වූ මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය, ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික පවතින මට්ටමේම පවත්වා ගෙන යාමට තීරණය කරනු ලැබුවා.

ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 5.00 සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 6.00 මට්ටමේ පවත්වා ගෙන යාමට තීරණය කෙරුණා.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2022 සිය පළමු මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණයේ දී, පොලී අනුපාත ඉහළ නැංවීමට ඉඩ ඇති බවට ආර්ථික විද්‍යාඥයන් සහ විශ්ලේෂකයින් පවසන බව රොයිටර් පුවත් සේවයේ සඳහන් කර සිටියි.

වර්ධනය වන මිල පීඩනයන්ට මුහුණ දීම, බාහිර අභියෝග කළමනාකරණය කිරීම සහ රුපියල මත පීඩනය අඩු කිරීම සඳහා මහ බැංකුව විසින් මෙලෙස පොලී අනුපාත ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කරනු ඇතැයි එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්