පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු තාවකාලිකව නතර වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

රට තුළ පවතින දැඩි ඉන්ධන අර්බුදය හා ආහාර අර්බුදය හේතුවෙන් ආපනශාලා පවත්වාගෙන යාමට නොහැකි තත්ත්වයන් යටතේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු සීමා කිරීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

මෙහිදී විශ්ව විද්‍යාලය වසා දැමීමක් සිදු නොවන අතර අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය උපකුලපතිවරයා පැවසුවේ, ඒ අනුව සිසුන්ට නේවාසිකාගාරවලින් ඉවත් වී වහාම නිවෙස් වෙත යන ලෙස දැනුම් දී ඇති බවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්