නුගේගොඩ මෙල්ඩර් පෙදෙසේ පිහිටි පෙරටුගාමී සමාජවාදි පක්ෂ කාර්යාලයට යම් කිසි පිරිසක් අනවසරයෙන් ඇතුළු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම පිරිස කාර්යාලයට ඇතුළු වී යමක් සෝදිසි කරන ආකාරයක් එහි තිබූ ආරක්ෂිත කැමරාවල සටහන් වී  ඇති අතර, පසුව පොලිසියද එම ස්ථානයට පැමිණ ඇත.

මේ වන තෙක් එලෙස ඇතුළු වූ පිරිස පිළිබඳව හෝ ඔවුන් එලෙස ඇතුළු වූ හේතුව පිළිබඳව නිශ්චිතව හෙළිදරව් වී නොමැත.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්