ඉන්ධන මිල වැඩිවූ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව එම වාර්තාවට අනුව ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් ලීටරයකින් ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව රුපියල් 68.61 ක ලාභයක් ලබන අතර ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයකින් රුපියල් 15.57 ක ලාභයක් හා සුපර් ඩීසල් ලීටරයකින් රුපියල් 20.27 ක ලාභයක් ලබනවා.

එසේම ඔටෝ ඩීසල් ලීටරකින් ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව රුපියල් 8.52 ක අලාභයක් හා භූමිතෙල් ලීටරයකින් රුපියල් 334.39 ක අලාභයක් ලබන බවයි එම වාර්තාවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්