රක්ෂිත බන්ධනාගර ගත කර සිටි පැතුම් කර්නර් මහතා හට ඇප ලබා දී ඇත.

කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් හර්ෂණ කැකුණවල මහතා විසින් ඔහුව මෙලෙස ඇප මත මුදා හැරීමට කටයුතු කර ඇත.

 

http://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්