එළඹෙන 18 වන සඳුදා සිට 20 වනදා දක්වා රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සඳහා නිවාඩු ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

ඒ අනුව එළඹෙන 21 වනදා පාසල් නැවත ආරම්භ කරන බව එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්