පාසල් නිවාඩුව ලබන ඉරිදා (24) දක්වා දීර්ඝ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කොට තිබේ.

ඒ අනුව පාසල් ලබන සඳුදා (25) විවෘත කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යාංශ ලේකම්, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ (NIE) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, අධ්‍යක්ෂවරුන් සහ පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් ඇතුළු අතිරේක ලේකම්වරුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සාකච්ඡාවක් අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විණි.

පවතින ඉන්ධන අර්බුදය, ගමනාගමන දුෂ්කරතා සහ වෘත්තීය සමිතිවල අදහස් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්