පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ලෙස කටයුතු කළ විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් ශාන්ත දිසානායක සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාර දී ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්