පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව ඉහළ නංවයි.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා යොදවා ඇති පොලිස් නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව හය (06) දක්වා ඉහළ නංවා තිබෙනවා.

චක්‍රලේඛයකයේ දැක්වෙන පරිදි, පොලිස්පතිවරයාගේ නියෝගයකට අනුව මෙම ආරක්ෂාව වැඩි කර ඇති අතර ඒ අනුව පොලිස් නිලධාරීන් හය දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමට උප පොලිස් පරීක්ෂකවරයෙකු ද ඇතුළත් වනවා.

මීට පෙර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට ඔවුන්ගේ ආරක්‍ෂාව සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු හෝ හතර දෙනෙකු අතර ලබා දී තිබුණා.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්