පාර්ලිමේන්තුව අවට මාර්ග කිහිපයක් වසා දැමීමට පොලීසිය කටයුතු කර තිබේ.පාර්ලිමේන්තු කටයුතු බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යෑම සඳහා මේ තීරනය ගෙන ඇති බව සදහන් වේ.

ඒ අනුව අද සහ හෙට (06) දෙදින දියත උයන මංසන්ධියේ (පොල්දුව මංසන්ධිය) සිට ජයන්තිපුර මංසන්ධිය දක්වාත්, ජයන්තිපුර මංසන්ධියේ සිට කියංහෑම් මංසන්ධිය දක්වාත් (ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාර්ගය දක්වා) තිබෙන පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ග වසා තැබීමට කටයුතු කර ඇත.

පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාසය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත්තේ, පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් විටින් විට එම පාර්ලිමේන්තුව අවට පැවැත්වෙන මහජන උ$ද්ඝෝෂණ හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හා කාර්ය මණ්ඩලයට ගමන් කිරීමට බාධා ඇති වන බවය.

ඒ හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යෑමට අදාළ මාර්ග තාවකාලිකව වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ.

එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මාර්ගයට පිවිසෙන අතුරු මාර්ගයන් ද එම කාල සීමාව තුළ වසා තැබෙනු ඇත.

විකල්ප මාර්ග නොමැති එම සීමාව තුළ පදිංචි මහජනතාවට අනන්‍යතාවය තහවුරු කර ගමන් කිරීමේ හැකියාව පවතී.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්