පාර්ලිමේන්තුව පෙරවරු 10.00ට රැස්වීමට නියමිතව තිබෙන බව වාර්තා වේ.

එහිදී හදිසි නීතිය පිළිබඳ ප්‍රකාශය හෙට (27) පාර්ලිමේන්තුව රැස්වූ අවස්ථාවේදී විවාදයට ගැනීමට නියමිතව තිබෙන අතර මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනත යටතේ වැඩබලන ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති හදිසි නීතිය පිළිබඳ ප්‍රකාශය විවාදයෙන් අනතුරුව අනුමත කිරීමට නියමිතව බව වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

2022 ජූලි 17 දිනැති අංක 2288/30 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් එවකට වැඩබලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මෙම ප්‍රකාශය කර ඇත.

නීතිමය ප්‍රතිපාදන අනුව එම ප්‍රකාශය සඳහා දින 14ක් ඇතුළත පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා නොගතහොත් එය අවලංගු වේ.

මහජන ආරක්‍ෂාව සහ මහජන සාමය ආරක්‍ෂා කිරීම සහ ජන ජීවිතයට අත්‍යවශ්‍ය සැපයුම් හා සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා මහජන ආරක්‍ෂක ආඥාපනත ප‍්‍රකාරව ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව මෙම ප‍්‍රකාශය නිකුත් කර ඇති බව එම ගැසට් පත‍්‍රයේ සඳහන් වේ.

මේ අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී වජිර අබේවර්ධන හෙට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දීමට නියමිතයි.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගෙන් පුරප්පාඩු වූ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා ඔහු පත්කරනු ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරය සඳහා මැතිවරණ කොමිසම විසින් වජිර අබේවර්ධන නම් කර තිබේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්