පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ගය අසළ විරෝධතාවයක නිරත වූ පිරිසකට පොලිසිය විසින් ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කොට ඇත.

සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව නැවත සක්‍රීය කර දෙන ලෙස ඉල්ලමින් සපුගස්කන්ද  තෙල් පිරිපහදුව  සුරැකීමේ එකමුතුව විසින් මෙම විරෝධතාව දියත් කර ඇති අතර, පොලිසිය විසින් ඔවුන් විසුරුවා හැරීම සඳහා මෙම ජල හා කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්