මහනුවර ඇසළ මංගල්‍යයේ පළමු කුඹල් පෙරහැර අද (02) රාත්‍රියේ මහනුවරදී වීථි සංචාරය කිරීමට නියමිතය.

ඒ අනුව කුඹල් පෙරහැර අද පස්වරු 06.01 ට යෙදී ඇති සුබ හෝරාවෙන් පිටත් වේ.

කුඹල් පෙරහැර දළදා වීදිය, ඩී.එස්.සේනානායක වීදිය, පන්සල පාර, දේව වීදිය, කොළඹ වීදිය, යටිනුවර වීදිය ඔස්සේ ගොස් රජ වීදිය හරහා ආපසු පැමිණීමට නියමිතය.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්