ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රයේ QR කේතය ලබා ගැනීම සඳහා http://fuelpass.gov.lk හරහා පමණක් ලියාපදිංචි වන ලෙස තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය .

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් කියා සිටියේ පුද්ගලික තොරතුරු එක්රැස් කිරීමට උත්සාහ කරන ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි පිළිබඳව මහජනතාව අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බවයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්