හුණුපිටිය ගංගාරාම විහාරය, කූරගල රජමහා විහාරය මෙන්ම අම්පාර පොතුවිල් මුහුදු මහා විහාරය පූජා භූමි ලෙස ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති බව වාර්තා වී තිබේ.

අදාළ ගැසට් නිවේදන නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග ඊට අත්සන් තබා ඇති අතර ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තුමේන්තුව මඟින් එම පුජා භූමි 03 ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

ඒ අනුව පුජා භූමි 78ක් ගැසට් මඟින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති බව පැවසේ. පූජා භූමි සංවර්ධනය කිරීමේ නව වැඩපිළිවෙලක්ද ආරම්භ කර තිබේ.

අනුරාධපුර, කතරගම, පොළොන්නරුව සොළොස්මස්ථාන රජමහා විහාරය, මඩු දේවස්ථානය, මුහුදු මහා විහාරය, අම්පාර දීඝවාපිය, මාතලේ අලු විහාරය ඇතුළු පූජා භූමි රැසක සංවර්ධන සැලැසුම් දැනටමත් සකස් කර ඇති බව ද අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග සඳහන් කර ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්