නව පාසල් බස්රථ 21 ක් අද (15) සිට කොළඹට ප්‍රවේශ වන මාර්ග සියල්ල ඔස්සේ යෙදවීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, මෙම බස් රථ සේවාව උදෑසන 5.30 ට ආරම්භ වන අතර කොළඹ ආසන්නයේ පාසල් රැසක් වෙත සිසුන් ප්‍රවාහනය කිරීමට මෙම සේවාව මඟින් සිදු කෙරෙනවා.

අදාළ බස් රථ කාල සටහන පහතින් දැක්වෙයි.

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්