බස්නාහිර පළාත් භාර ජ්යේෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් දින 14ක කාලයක් සඳහා නිවාඩු ගොස් ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

ඒ අනුව පොලිස්පති සි.ඩී වික්රමරත්න විසින් බස්නාහිර පළාතේ වැඩ බැලීම සඳහා ජ්යේෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති ඩී.ජේ පලිහක්කාර පත් කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.

මෙම නව පත් කිරීම දින 14ක කාලයක් සඳහා පමණක් වලංගු වන බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙනවා.

නිවාඩු අවසන් වූ පසුව නැවතත් ජ්යේෂ්ඨ නියෝජ්ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් විසින් එම තනතුරේ රාජකාරී කටයුතු කරනු ඇති.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්