ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූලව පවතින දුෂ්කර අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකාවට සහාය ලබාදීමට තම කැපවීම යළිත් තහවුරු කරන බව මෙරට සංචාරයක නිරත ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිත කණ්ඩායම පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් ඔවුන්ගේ ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන සකස් කිරීමේදී සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් ලබා ඇති අතර ඔවුන් සමඟ සංවාදය දීර්ඝව ගෙනයාමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අවධානය යොමු කර ඇති බවයි මෙහිදී පවසා ඇත්තේ.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡා අවසන්වීමෙන් අනතුරුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් මේ බව පැවසුවා.

මෙරටට පැමිණි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) දූත කණ්ඩායම පසුගිය ජුනි 20 වැනිදා සිට 30 වැනිදා දක්වා ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා පවත්වා තිබුණා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්