අද (03) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට විදුලි සංදේශ බද්ද ඉහළ නැංවෙන බව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව දැනුම් දී තිබේ. මේ අනුව 11.25% ව පැවති විදුලි සංදේශ බද්ද 15% ක් දක්වා ඉහළ නැංවෙන බව එම කොමිසම සඳහන් කරයි.

එබැවින් දුරකථන ඇමතුම් ගාස්තු අද මධ්‍යම රාත්‍රී සිට ඉහළ නැංවෙනු ඇති.

වැට් බද්ද හෙවත් එකතු කළ අගය මත බද්ද 8%ක්ව තිබුන අතර එය 12% දක්වා ඉහළ නැංවීම හේතුවෙන් දුරකථන බිල්පත් ගාස්තු 08%කට ආසන්න ප්‍රමාණයකින් වැඩිවන බව විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසම පැවසීය.

කෙසේ නමුත් අන්තර්ජාල ගාස්තු සඳහා විදුලි සංදේශ බද්ද බලනොපාන අතර වැට් බද්ද අනුව එම ගාස්තු සියයට 4කින් ඉහළයාමට නියමිතය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්