දුම්රිය මගීන්ගේ පහසුව උදෙසා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ වීම සඳහා හදිසි ඇමතුම් අංකයක් හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක 1971 මෙම නව හදිසි ඇමතුම් අංකය හෙට (14) පෙරවරු 7.00 න් පසු ක්‍රියාත්මක වේ.

දුම්රිය සේවා, දුම්රිය කාලසටහන් හෝ ඒ ආශ්‍රිත වෙනත් තොරතුරු පිළිබඳ ඕනෑම තොරතුරක් ලබා ගැනීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය මගීන්ට ඕනෑම වේලාවක 1971 ඇමතිය හැකි අතර මෙම සේවාව සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂා තුනෙන්ම ක්‍රියාත්මකයි.

මෙම අංකය ඔස්සේ දුම්රිය ධාවන කාලසටහන්, ආසන වෙන්කරවා ගැනීම්, දුම්රිය ගාස්තු, දුම්රිය ආරක්ෂක සේවා සම්බන්ධ කර ගැනීම සහ දුම්රිය හරස් මාර්ග සම්බන්ධ තොරතුරු ජනතාවට ලබා ගත හැකි බව වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්