ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය පැය 48ක වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අත්හිටුවීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි.

රට තුළ පවතින ආර්ථික අර්බුදයේදී මගීන්ගෙන් අසාධාරණ ලෙස ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු අය කිරීමට සහ ගාස්තු ඉහළ නැංවීම සඳහා නිසි ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට විරෝධය පළ කරමින් ඊයේ පස්වරු 6 සිට ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට සියලුම දුම්රිය ස්ථානවල රාජකාරියේ නිරත ස්ථානාධිපතිවරුන් තීරණය කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්