මුදල් අමාත්‍යාංශයේ සැලසුම් අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස කටයුතු කළ ඩබ්ලිව්.ඒ.බී.එස්.ඊ.පී. ගුණසිංහ මහතා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නව සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඔහු අද (04) පෙරවරුවේ සිය ධුරයේ රාජකාරී ආරම්භ කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

මේ අතර මෙතෙක් දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා ලෙස කටයුතු කළ ධම්මික ජයසුන්දර මහතා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ තාක්ෂණික සේවා අංශයේ අතිරේක ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර ඇත.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්