දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනය කිරීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ අත්සනින් යුක්තව අදාළ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර ඇති අතර ඒ අනුව මගී ප්‍රවාහනය, භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා වන දුම්රිය ගාස්තුව සංශෝධනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ පිළිබද අදහස් දක්වමින් දුම්රිය සාමාන්‍යාධිතායි ධම්මික ජයසුන්දර මහතා සදහන් කළේ එම දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනයට අනුව බස් ගාස්තුව මෙන් අඩක මුදලක් දුම්රිය ගාස්තුව වන බවයි.

අදාළ ගාස්තු සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක වන දිනය ඉදිරියේ දී දැනුම් දෙන බවත් ඔහු කියා සිටී.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්