අද සිට දිවයින පුරා හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කරමින් වැඩබලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

 

අදාළ ගැසට් නිවේදනය පහතින්,

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්