සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ඊයේ (04) දිනයේ තහවුරු කරන ලද කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 04ක් අද (05) දිනයේ වාර්තා කර තිබේ.

මිය ගිය පුද්ගලයින් අතර කාන්තාවන් 02ක් සහ පිරිමි පුද්ගලයන් 02ක් වන බව සදහන් වේ.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්