දකුණු කොරියාවේ රැකියා කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා තවමත් පිටත් යාමට ප්රමාද වී සිටින 5,800ක් පිළිබඳව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්ය මනූෂ නානායක්කාර, කොරියානු මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්යක්ෂ සහ මෙරට නේවාසික නියෝජිත ලී සමඟ සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා.

එහිදී එම පිරිස සම්බන්ධයෙන් සාධනීය විසදුමක් ලබාදීමට කොරියානු නියෝජිතවරයා එකඟතාවය පළ කර ඇති බවත් රැකියා සදහා සුදුසුමකම් ලබා ඇති 5800 දෙනාම කොරියාවට ගෙන්වා ගන්නා බවට සහතික වී ඇති බවත් අමාත්යවරයා පවසනවා.

ඒ අනුව, ඉදිරි සතියේ සිට සතියට එක් ගුවන් යානයකයින් ශ්රී ලාංකික ශ්රමිකයින් 200 දෙනෙක් බැගින් කොරියාවට රැගෙන යාමට නියමිතයි. ඉන් පසුව එය සතියකට ගුවන් යානා දෙකක් දක්වා වැඩි කිරීමට ද නියමිතව තිබෙනවා.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්