අද (17) රාත්‍රි 10.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව හා ලංකා IOC සමාගම  විසින් ඉන්ධන මිල පහත දමා ඇත.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 20 කින් අඩුකර ඇති අතර එහි නව මිල වන්නේ රුපියල් 450 කි.

ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රුපියල් 10 කින් අඩුකර ඇති අතර එහි නව මිල දැක්වෙන්නේ රුපියල් 540 ක් ලෙසිනුයි.

ඊට අමතරව ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 20 කින් අඩු කර ඇති අතර, එහි නව මිල රුපියල් 440 ක් ලෙසින්ද  සුපර් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 10 කින් අඩු කර ඇති අතර එහි නව මිල රුපියල් 510 ක් ලෙසින්ද දක්වා ඇත. 

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්