තෙමසකට පසුව කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාවේ වැඩිවිමක් දක්නට ලැබෙන අතර කොවිඩ් ආසාදිත සංඛ්‍යාවද අඛණ්ඩව තෙවැනි දිනටත් 1000 සීමාව ඉක්මවා යනු ලැබුවා.

කොවිඩ් මරණ 32ක් ඊයේ දිනයේදී වාර්තා වූ අතර ගතවූ නොවැම්බර් මාසයට පසුව දිනක් තුල වාර්තාවූ වැඩිම කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව මෙය වේ. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 15473ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මේ අතර අඛණ්ඩව තෙවැනි දිනටත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 1000 සීමාව ඉක්මවා වාර්තා වන අතර අද දිනයේදී හඳුනාගෙන ඇති ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1137කි.

මෙම ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාවත් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 612,322ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්