තැපැල් සේවකයින් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අසනීප නිවාඩු වාර්තා කරමින් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ, බඳවා ගැනීමේ සම්මත ක්‍රමවේද උල්ලංඝණය වන පරිදි නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමට විරෝධය පළ කරමින්.

මේ අතර, තැපැල් සේවකයින් අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීම හේතුවෙන් සියළුම තැපැල් සේවක නිවාඩු අවලංගු කිරීමට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා. තැපැල් වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් සිදුකරන මෙම ඉල්ලීම සාධාරණ නොවන බවයි තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න ප්‍රකාශ කළේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්