ඉදිරි දෙසතිය තුළ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ධුරයෙන් මෙන්ම දේශපාලනයෙන්ද විශ්‍රාම යාමට ‘‘රාජපක්ෂ’’ නම ඇති මන්ත්‍රිවරයකු සූදානම්ව සිටින බව පැවසේ.

තවත් රාජපක්ෂවරයෙක්ට දේශපාලනය කල කිරෙයි

සිදුවූ යම් යම් කලකිරීම් හේතුවෙන් ඔහු මෙම තීරණය ගැනීමට තීන්දු කර ඇත. මේ වනවිට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රිවරයා අගමැති ධුරයෙන් සහ බැසිල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රිවරයා සිය මන්ත්‍රි ධුරයෙන් පමණක් ඉවත්ව ඇත. ඔවුන් දෙදෙනා සක්‍රිය දේශපාලනයේ තවදුරටත් නිරත වන බව ප්‍රකාශ කර ඇත. එහෙත් ඉදිරියේදී මන්ත්‍රි ධුරයෙන් ඉවත් වීමට සැලසුම් කර ඇති මෙම ‘‘රාජපක්ෂ ප්‍රබලයා’’ දේශපාලනයෙන්ද සමු ගන්නා බව කියැවේ.

දේශපාලනයට අවශ්‍ය වේලාවේ පැමිණීමටත් අවශ්‍ය වේලාවේදී සමු ගැනීමත් වැදගත් බව හිටපු ඇමැති චමල් රාජපක්ෂද පාර්ලිමේන්තුවේදී පසුගියදා ප්‍රකාශ කොට ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්