දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය විලී ගමගේ මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව මාධ්‍ය වෙත පවසයි.

ඔහු පැවසුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කිරීමත් සමඟ ඔහුද පළාත් ආණ්ඩුකාර ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර බවයි.

ඒ අනුව නව ජනාධිපතිවරයා පත්වූ පසුව ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීමට අදාළ ලිපිය යොමුකරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්