රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජයන්ත සමරවීර මහතාට කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ කොවිඩ් ආසාදිත මන්ත්‍රීවරුන් සහ අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව 07ක් ලෙස ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මිට පෙර පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනු ලබන අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර, රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන නාලක බණ්ඩාර කෝට්ටේගොඩ, සාරති දුෂ්මන්ත මිත්‍රපාල, රෝහිණි කවිරත්න සහ සාණක්කියා රාජපුත්තිරන් රාසමාණික්කම් ට මෙලෙස කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇත.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්