පාරිභෝගික භාණ්ඩ මිල ඉහළයාම පාලනය කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් වසර 30කට පසු අමෙරිකානු එක්සත් ජනපද මහ බැංකුව සිය පොලී අනුපාතය වැඩි කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මේ අනුව ප්‍රධාන පොලී අනුපාතික කාර්තු 03කින් 1.5% සිට 1.75% දක්වා ඉහළ යනු ඇති බව එරට මහ බැංකුව නිවේදනය කර තිබේ.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්