වැඩි මිලට අලෙවි කිරීමට සූදානම් කර තිබූ ඩීසල් බවුසරයක් සමග පුද්ගලයින් සිව්දෙනෙකු
අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

එම බවුසරයේ ඩීසල් ලීටර් 6,600ක් තිබුණු බව පොලීසිය පවසයි.

පොලීසියට ලද තොරතුරක් මත උපාය දූතයෙකු යොදා ගනිමින් මීගොඩ වටරැක ප්‍රදේශයේදී සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

මුතුරාජවෙල ගබඩා පර්යන්තයෙන් කටුනායක ආයතනයකට රැගෙනයාම සඳහා අදාළ ඩිසල් තොගය නිකුත් කර ඇති බවත් ඩිසල් තොගය වැඩි මිලට අලෙවි කරන බවට ලද තොරතුර මත කළ විමසීමට අනුව මීගොඩ පොලීසියේ උපායදූතයෙකු මඟින් ඩීසල් ලීටරයක් රුපියල් 900කට මිලදී ගැනීමට එකඟතාවකට
පැමිණ තිබේ.

මීගොඩ වැටරැක ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවකට බව පවසමින් අතුළ බවුසරය එම ප්‍රදේශයට ගෙන්වාගෙන එම ගණුදෙනුවට මූලිකත්වය ගත් කැරැවිකරුවන් දෙදෙනා බවුසරයේ ලියදුරු සහ එහි සහයක අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලීසිය සදහන් කරයි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්