හිටපු අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් යෝජනා කරන ලද සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවට සහය දැක්වීම සඳහා කොන්දේසි ඉදිරිපත් කර තිබෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ඇතුළු මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ඊයේ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හමුවී සාකච්ඡාවේදී.

වත්මන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නව තනතුරු ඇති නොකීරිම. රාජ්‍ය හෝ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පුරවා නොගැනීම.
පාර්ලි‌මේන්තු අනු කමිටුවල වැඩ කිරීමට කැමැත්තෙන් සිටින අතර පාර්ලි‌මේන්තුව ආශ්‍රිත කටයුතු වලදී සම්පුර්ණයෙන්ම සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇත.
අධ්‍යාපනය නැවත වසංගතයට පෙර තත්වයට ගෙන ඒම ප්‍රමුඛතාවයක් විය යුතුය.

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට එක්වන ලෙස ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ මහතා පසුගිය සතියේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියලුම පක්ෂවලට ආරාධනා කොට තිබුණි.

newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්