ඩඩ්ලිගෙන් හෙට සිට රජයේ පාලන මිලට සහල්
 

තමා ඇතුලු සියලුම සහල් නිෂ්පාදකයින් රජයේ පාලන මිලට සහල් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කළයුතු බව අරලිය සහල් ව්‍යාපාරයේ අධිපති ඩඩ්ලි සිරිසේන සඳහන් කර තිබේ.

මේ අනුව හෙට (19) දිනයේ සිට කුමන ගැටලුවක් පැවතිය ද තමන් රජයේ පාලන මිලට සහල් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කරන බව ඔහු සඳහන් කරයි.

අරලිය සහල් ව්‍යාපාරයේ අධිපති ඩඩ්ලි සිරිසේන මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් සඳහන් කරන්නේ අනෙකුත් සහල් ව්‍යාපාරිකයින් ද එම මිලට සහල් නිකුත් කළයුතු බවය.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්