ඊයේ සවස් වන විට ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍ර ලබාගැනීම සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව මිලියන හතරක් (4,096,824) ඉක්මවා ඇති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා සදහන් කරයි.

ඊයේ වන විට CEYPETCO ඉන්ධන පිරවුම්හල් 299ක සහ ලංකා IOC (LIOC) ඉන්ධන පිරවුම්හල් 34ක මෙම නව ක්‍රමය අත්හදා බැලූ බවත් රට පුරා ඉන්ධන පිරවුම්හල් 333 ක් නව ක්‍රමයට සම්පුර්ණයෙන්ම අනුගත වී ඇති අතර ගනුදෙනු 92,845 ක් සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඊයේ එහි QR පද්ධතිය පරීක්ෂා කර තිබෙන බවත් වැඩිදුරටත් සදහන් වේ.

ඒ අනුව ගනුදෙනු 87,652 ක් සිදු වූ අතර CPC පිරවුම්හල් 299 ක් සහ LIOC ඉන්ධන පිරවුම්හල් 34 කදී ගනුදෙනු 5,193 ක් වාර්තා වී තිබේ.

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්