ජල සම්පාදන සේවකයින් ගෙන් රජයට අනතුරු ඇඟවීමක්
 

 

ජල සම්පාදන සේවකයින් ගෙන් රජයට අනතුරු ඇඟවීමක් .

මෙරට පවතින ඉන්ධන අර්බුදය හේතුකොට ගෙන ජල සම්පාදන සේවකයින්ට රාජකාරී සඳහා වාර්තා කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගතවී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන සේවක සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරයි.

මේ අනුව ජල පිරිපහදු ක්‍රියාත්මක කරවීමට බාධා පැමිණ ඇති අතර ජල සැපයුම අඩාලවීමේ අවධානමක් ද මතුවී ඇතැයි එම සංගමය අනතුරු අඟවයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්