ලාංඡන අවභාවිතා කරමින් කළ වංචාවක්

ජාතික තරුණ සේවා සභා නාමය මෙන්ම ලාංඡනය යොදාගනිමින් සංවිධානාත්මකව පුද්ගලික ගිණුමකට මුදල් බැර කරගැනීමේ වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු අනාවරණයවී ඇත.

මොවුන් පිරිස නාමය හා ලාංඡනය භාවිත කරමින් ජපන් පාඨමාලාවක් සඳහා පෞද්ගලික බැංකු ගිණුමකට මුදල් බැර කරන ලෙස සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරණ කිරීමට කටයුතු කර ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තරුණ සේවා සභාව සඳහන් කරයි.

ජාතික තරුණ සේවා සභාව පෙන්වා දෙන්නේ කිසිදු පාඨමලාවක් සඳහා එම සභාවේ ගිණුමක් හැර වෙනත් කිසිදු පුද්ගලික ගිණුමකට මුදල් බැර කිරිම සිදුනොවන බවය.

ඒ අනුව පෞද්ගලික ගිණුම් සඳහා බැර කරනු ලබන කිසිදු ගෙවීමකට හෝ පාඨමාලාවක් සම්බන්ධව වගකීමක් නොදරන බව ජාතික තරුණ සේවා සභාව මහජනතාව ජනතාවට දැනුම් දෙයි.

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්