හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

මේ වනවිට ඔහු සිය රාජකාරිද ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

newsmania.lknews

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්