ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පණිවිඩ නිකුත් කරන්නේ කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පමණක් බව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කරයි.

අදාළ නිවේදනය පහතින්,

newsmania.lk 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්