ජනපති 13 ඉල්ලා අස්වෙයි

ජනාධිපති ගොඨාභය රාජපක්ෂ එළඹෙන 13 වනදා ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇත.

කතානායකවරයා විසින් ඒ බව තහවුරු කර ඇති අතර, ඔහු කියා සිටියේ, ජනාධිපතිවරයා විසින් තමා එළඹෙන 13 වන දින ඉල්ලා අස්වන බවට දැනුම් දුන් බවයි.

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්