ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමජවාදි ජනරජයේ නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තුව විසින් ඒකාන්තර බහුතර ඡන්දයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ  මහතා තෝරා පත් කර ගෙන ඇත.

පසුගිය 14 වනදා සිදුවූ හිටපු අටවන  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් අනතුරුව අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරා ගැනීම සඳහා වන ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු අද පෙරවරු 10 ට පමණ ආරම්භ වූ අතර, ඩලස් අලහප්පෙරුම , රනිල් වික්‍රමසිංහ හා අනුර කුමාර දිසානායක යන මහත්වරුන් ජනාධිපති ධූරය  සඳහා තරග වැදීමට නාම යෝජනා ලබා දී තිබුණි.

එහිදී ඡන්ද 223 ක් ලබා දී තිබූ අතර, අවලංගු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 4 කි. ඒ අනුව ප්‍රකාශිත වලංගු ජන්ද 219 ක ප්‍රමාණයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ  මහතා 134 ක  ජන්ද ප්‍රමාණයක් ලබා අභිනව ජනාධිපති වරයා ලෙස දිවුරුම් දීමට සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර, ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා ඡන්ද 82 ක ප්‍රමාණයක්ද, අනුර කුමාර දිසානායක  මහතා ඡන්ද 3 ක් ද ලබා ජනාධිපති ධූරය සඳහා වූ ඡන්දයෙන් පරාජයට පත් වී ඇත.

ඒ අනුව මෙරට අභිනව විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දිවුරුම් දෙනු ඇත.

 

https://www.newsmania.lk

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්