වාරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ,  නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා ජනාධිපති උපදෙස් මත තාවකාලිකව සිය අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට කටයුතු කර ඇත.

ඒ පිළිබඳව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය කියා සිටින්නේ,ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය විසින් පුද්ගලික ආයතනයක් සමග සිදු කළා යැයි කියන ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ (5) දිනයේදි පාර්ලිමේන්තුවේදි එල්ල කළ චෝදනාවට අදාළ විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කරන තෙක් ඔහු සිය අමාත්‍ය ධූරයෙන් තාවකාලිකව ඉල්ලා අස්වීමට කටයුතු කරන බවයි.

එමෙන්ම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් අදාළ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂයක් සිදු කරන මෙන් නියෝග කර ඇත.

අදාළ නිවේදනය පහතින්

 

මෙන්න බලන්න තවත් පුවත්